вівторок, 9 березня 2021 р.

 

Завдання у тестовій формі

Виберіть одну, дві або декілька відповідей

1.Командна економіка передбачає:

А) вільний вибір методів господарювання виробниками ;

Б) поєднання конкуренції та планування;

В) дефективність та обов’язковість виконання планів;

Г) вплив на економіку звичаїв, релігії, традицій.

2. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару:

А) це речі, створені працею людини;


Б) це продукт праці, створений виробником для задоволення певних потреб;

В) це продукт праці, створений виробником для продажу;

Г) це речі, що взяті від природи.

3. За умов ринкової економіки гроші слугують:

А) засобом обігу; Б) мірою вартості; В) засобом нагромадження; Г) світовими грошима;

Д) усім переліченим вище.

4. Операції, що об’єднуються у величини потоків, це:

А) купівля і продаж; Б) купівля; В) продаж; Г) експорт та імпорт.

5. Які два типи ринку включені в модель кругообігу?

А) реальний і грошовий; Б) реальний і ринок товарів і послуг;

В) грошовий ринок і ринок ресурсів; Г) ринок товарів і послуг та ринок ресурсів.

6. Традиційна економіка передбачає:

А) вільний вибір методів господарювання виробниками ; Б) поєднання конкуренції та планування;

В) дефективність та обов’язковість виконання планів; Г) вплив на економіку звичаїв, релігії, традицій.

7. Яка з названих характеристик не відноситься до ринкової економіки?

А) конкуренція; Б) централізоване планування;

В) приватна власність; Г) вільний підприємницький вибір.

8. Чітке визначення прав власності важливе тому, що воно сприяє:

А) інвестуванню та економічному зростанню;

Б) появі літературних та музичних творів;

В) обміну;

Г) всьому переліченому вище.

9. Яку країну вважають батьківщиною паперових грошей:

А) Греція;

Б) Індія;

В) Китай;

Г) Італія.

10. Що є передумовою виникнення товарного виробництва:

А) суспільний поділ праці;

Б) концентрація виробництва на великих підприємствах;

В) наявність розгалуженої грошової системи;

Г) наявність розвинутої системи машин.

11. Особа, яка взяла холодильник напрокат, є його:

А) розпорядником;

Б) володарем;

В) користувачем;

Г) правильна відповідь А і В;

Д) правильна відповідь Б і В.

12. Яке твердження неправильне:

А) ринкова економіка унеможливлює директивне, централізоване державне управління;

Б) ринкову економіку, у якій уряд відіграє активну роль, називають змішаною;

В) Україна обрала шлях "шокової терапії" в переході до ринку;

Г) останніми роками галузева структура вітчизняної економіки погіршилось.

 

 

     Задача

 (Кожна задача оцінюється в 4 бали)

 

1. Яким типам економічних систем (традиційній – Т, командній – К, ринковій – Р, змішаній – З) притаманні такі ознаки (напроти цифр вкажіть зазначені літери).

         1. Приватна власність на ресурси.

         2. Суспільна власність на ресурси.

         3. Свобода вибору.

         4. Використання переважно ручної праці.

         5. Машинне виробництво.

         6. Вирішальна роль держави.

         7. Активна роль держави.

         8. Свобода підприємництва.

         9. Централізований розподіл ресурсів.

         10. Спеціалізація.

         11. Натуральне господарство.

         12. рекомендаційне планування.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар