вівторок, 9 березня 2021 р.

 

Завдання у тестовій формі

1. Економічна теорія – це наука про:

а) виробничі відносини;

б) виробничі ресурси;

в) багатство;

г) економічну поведінку людей.

2. Мікроекономіка не досліджує:

а) попиту і пропозиції на окремий товар;


б) національної економіки;

в) галузі, фірми, домогосподарства;

г) індивідуальних цін.

3. Якщо ви хочете придбати автомобіль, але не можете його купити за браком грошей, то економісти назвуть це:

а) попитом;

б) пропозицією;

в) платоспроможністю;

г) бажанням.

4. Основними факторами, що впливають на попит, не є:

а) ціни на взаємодоповнювані товари;

б) доходи споживачів;

в) ціни на виробничі ресурси;

г) ціна товару.

5. Що може спричинити переміщення кривої попиту вліво:

а) підвищення цін на взаємодоповнювані товари;

б) зменшення доходів споживачів;

в) зменшення пропозиції товару;

г) підвищення цін на взаємозамінювані товари.

6. Якщо ціни підвищуються, за решти незмінних умов, то закон попиту передбачає:

а) зростання попиту;

б) зменшення попиту;

в) збільшення величини попиту;

г) зменшення величини попиту.

7. Якщо два товари взаємозамінювані, то зниження ціни на один із них спричинить:

а) зменшення величини попиту на інший товар;

б) збільшення величини попиту на інший товар;

в) збільшення попиту на інший товар;

г) зменшення попиту на інший товар.

8. Зміна якого з факторів не спричиняє переміщення кривої пропозиції:

а) величина податків;

б) суб’єктивні смаки і вподобання;

в) удосконалення технології;

г) витрати виробництва.

9. Закон пропозиції передбачає, що:

а) підвищення ціни спричиняє переміщення кривої пропозиції вправо;

б) між зміною ціни і зміною величини пропозиції встановлюється обернена залежність;

в) зміна ціни спричиняє аналогічну зміну (рух) по кривій пропозиції вверх або вниз;

г) зниження ціни призводить до зменшення усієї пропозиції.

10. Якщо два товари взаємодоповнювані, то підвищення ціни на один із них спричинить:

а) переміщення кривої пропозиції вправо;

б) переміщення кривої пропозиції вліво;

в) переміщення кривої попиту вправо;

г) рух по кривій попиту вверх.

11. Яке з визначень ринкової ціни є неправильним:

а) ринкова ціна – це ціна, за якої інтереси покупців і продавців збігаються;

б) ринкова ціна встановлюється під впливом взаємодії величин попиту і пропозиції;

в) ринкова ціна встановлюється на перетині кривих попиту і пропозиції;

г) ринкова ціна – це ціна, за якої кількість товару, що хочуть придбати покупці, збігається з кількістю товару, що хочуть продати продавці.

12. В умовах надлишку величини пропозиції рух до ринкової ціни відбувається шляхом:

а) конкуренції між покупцями і продавцями;

б) зниження ціни;

в) підвищення ціни;

г) державного регулювання цін.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар