вівторок, 9 березня 2021 р.


 Людина, яка любить себе, перебуває в гармонії 

з усім світом, бо всю різноманітність речей вона знаходить у собі.

А .Менегетті

 

Завдання у тестовій формі

1. Економічна теорія – це наука про:

а) виробничі відносини;

б) виробничі ресурси;

в) багатство;

г) економічну поведінку людей.

2. Мікроекономіка не досліджує:

а) попиту і пропозиції на окремий товар;

 

Завдання у тестовій формі

Виберіть одну, дві або декілька відповідей

1.Командна економіка передбачає:

А) вільний вибір методів господарювання виробниками ;

Б) поєднання конкуренції та планування;

В) дефективність та обов’язковість виконання планів;

Г) вплив на економіку звичаїв, релігії, традицій.

2. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару:

А) це речі, створені працею людини;

середа, 22 березня 2017 р.

Економіка — це наука про господарство, а саме — про організацію та управління виробництвом, ефективне використання ресурсів, збут і споживання товарів.