Основи філософських знань

 Основи філософських знань


Програми

 Програма з дисципліни «Основи філософських знань» за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Програма з дисципліни «Основи філософських знань» за ОПП «Агроінженерія»

Силабус

 Силабус з дисципліни «Основи філософських знань» за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Силабус з дисципліни «Основи філософських знань» за ОПП «Агроінженерія»

 Календарно- тематичне планування

 КТП з дисципліни «Основи філософських знань» за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

КТП  з дисципліни«Основи філософських знань» за ОПП «Агроінженерія»

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання з дисципліни «Основи філософських знань»

 Література

Базова

Основи філософських знань: Підручник/ За ред. В.А.Буслинського,  В.А. Буслинський, П.І.Скрипка.

Допоміжна

 ФІЛОСОФІЯ: Підручник/ Олег  Шепетяк, Оксана Шепетяк

Вступ до філософії - підручник

 

Інформаційні ресурси

Конституція України

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленко

Нормативно-правова база України

Лекції

Розділ І. Гуманістичний зміст історії виникнення і розвитку філософії

Вступ. Філософія як специфічний тип знання

Філософія Стародавнього світу

Філософія європейського середньовіччя та епохи Відродження

Проблема людської особистості

Філософія Нового часу

Філософія XIX-XX століть

Проблема знання та мови у філософії

Філософська думка в Україні

Розділ ІІ. Онтологія і гносеологія

Проблема буття у філософії

Реальність буття  та небуття

Духовний вимір людського буття

Основи філософського вчення про розвиток

Основний зміст пізнавальної діяльності

Розділ ІІІ. Соціальна філософія

Філософський аналіз суспільства

Філософська концепція людини

Цінності в житті людини і суспільства

Питання до заліку

Питання до заліку з дисципліни «Основи філософських знань»

Тестові завдання

Тестові завдання з дисципліни «Основи філософських знань»

Немає коментарів:

Дописати коментар