Етика та психологія ділових відносин

 Етика та психологія ділових відносин

Програма

Програма з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин» за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Силабус

Силабус з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин» за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 Календарно- тематичне планування

 КТП з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин» за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин»

 Література

 Базова

Прищак М. Д. Етика та психологія ділових відносин : навч. посібник / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 150 с.

 Допоміжна

 Інформаційні ресурси


 Лекції

 

Практичні заняття

 

Питання до заліку

Питання до заліку з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин»

 

Тестові завдання

Тестові завдання з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин»

Немає коментарів:

Дописати коментар