Етика та психологія ділових відносин

 Етика та психологія ділових відносин

Програма

Програма з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин» за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Програма з дисципліни "Етика та психологія ділових відносин" за ОПП "Агроінженерія"

Силабус

Силабус з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин» за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Силабус з дисципліни «Етика та психологія ділових відносин» за ОПП «Агроінженерія»

 Календарно- тематичне планування

 КТП з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин» за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин». 


 Література

 Базова

Прищак М. Д. Етика та психологія ділових відносин : навч. посібник / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 150 с.

 Допоміжна

 Інформаційні ресурси


 Лекції


Тема 1. Теоретико-методологічні засади курсу “Етика та психологія ділових відносин” 
Тема уроку 1.1 Ділові відносини та процес їх трансформаціїв сучасній діловій   сфері


Тема 2. Предмет та завдання етики та психології ділових відносин

Тема 3. Етичні та психологічні засади ділових відносин в діяльності організації

Тема 4. Корпоративна культура

Тема 5. Ділове спілкування

Тема 6. Взаєморозуміння та конфлікти в ділових відносинах

Тема 7. Комунікативні засади працевлаштування

Тема 8. Ділові зустрічі та переговори

Тема 9. Ділова атрибутика

Тема 10. Імідж ділової людини

Тема 11. Ділові прийоми

Практичні заняття

ПЗ 1.Формування корпоративної культури

ПЗ 2 Проведення ділової наради, інтерв’ю  при прийомі на роботу

ПЗ 3. Визначити та проаналізувати суб’єктивні причиниуправлінського конфлікту

ПЗ 4. Розробка індивідуальних резюме  для працевлаштування

ПЗ 5 Підготовка та проведення ділових зустрічей, переговорів

ПЗ 6.  Виготовленнявізитівок,  карток. Зробіть макетвізитівки (представницької, приватної), картки фірми

ПЗ 7. Поміркуйте над іміджом своєї професії

ПЗ 8.  Підготовка тапроведення ділових прийомів 

Питання до заліку

Питання до заліку з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин»

 

Тестові завдання

Тестові завдання з дисципліни «Етика та психологія  ділових відносин»

Немає коментарів:

Дописати коментар